FinnoschoolArchives

OPETVT-pedagoginen koulutus

OPETVT I: Osallistuja saa perusvalmiudet käyttää opetuksessaan tieto- ja viestin- täteknologiaa olemassa olevilla laitteilla. Koulutuksessa käydään läpi sähköisen oppimisympäristön ja

Read more