Varhaiskasvatus

FinnoschoolPalvelummeVarhaiskasvatus

Symbolit_varhaiskasvatus

PÄIVÄKODIT KUNTOON! KOULUTUSTA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖLLE

PÄIVÄKODIN INNOSTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT 

Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöja fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja digitaalisen oppimisympäristöjen näkökulmasta. Osallistujat prosessoivat  Pedagogy Design -palvelumuotoiluprosessin (oppimisympäristön kehittämisen menetelmä) avulla rohkean kriittisesti opetuksessa hyödynnettäviä oppimisympäristöjä päiväkodissa.

LUE LISÄÄ

Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöja fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja digitaalisen oppimisympäristöjen näkökulmasta. Osallistujat prosessoivat  Pedagogy Design -palvelumuotoiluprosessin (oppimisympäristön kehittämisen menetelmä) avulla rohkean kriittisesti kaikkia mahdollisia opetuksessa hyödynnettäviä oppimisympäristöjä päiväkodissa.

Uudistettava päiväkoti voi olla uusi tai vanha. Koulutuksessa avataan uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää oppimisympäristöjä (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja digitaalista) INNO-työpajoissa. Työyhteisön luovuus, rohkea ja avoin ideointi luo uutta työkulttuuria ja asennetta! Koulutuksen tuotteena osallistujat saavat yhdessä luomansa tuotoksen ja välineet muutoksen toteuttamiseksi päiväkodissa! Oppimisympäristöjen kehittäminen sisältää mm. monimuotoista ja luovaa tilasuunnittelua, vuorovaikutuksen ja ihmisenä kasvamisen taitojen kehittämistä, pelien ja leikkien erilaisia mahdollisuuksia oppimisessa ja TVT-pedagogiikan ja mediataitojen systemaattista kehittämistä varhaiskasvatuksessa.

PEDAGOGY DESIGN- lapsilähtöinen pedagogiikka ja tutkiva oppiminen 

Pedagogy design -palvelumuotoilulla luodaan laatua päiväkodin kokonaisvaltaiseen pedagogiseen kehittämiseen yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

Koulutuksessa mallinnetaan pedagogisia ratkaisuja lapsilähtöisestä näkökulmasta. Oppimisympäristöjen kehittämisessä on tärkeää, että matkalla suunnittelusta toteutukseen ovat mukana lapset (kohderyhmä), päiväkodin henkilökunta, huoltajat ja mahdolliset yhteistyötahot.

MEDIAKASVATUS JA TVT-TAIDOT VARHAISKASVATUKSESSA

Osallistuja saa perusvalmiudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa päiväkodin arjessa. Koulutuksessa opetetaan, kuinka hyödynnetään valo- ja videokuvausta, tablettia ja kännykkää lapsen kokemusten ja elämysten jakamisessa sekä luonnon ja ympäristön tutkimisessa. Keskustelemme lisäksi mediakasvatuksen roolista ja sisällöistä varhaiskasvatuksessa. Työpajoissa pääset kokeilemaan mobiilisovelluksia ja saat konkreettisia malleja TVT-käytön hyödyntämiseksi. Parhaimmillaan tarkoituksenmukainen teknologian käyttö vahvistaa kodin ja päiväkodin välistä vuorovaikutusta.