Varhaiskasvatus

FinnoschoolPalvelummeVarhaiskasvatus

Symbolit_varhaiskasvatus

PÄIVÄKODIT KUNTOON! KOULUTUSTA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖLLE

PÄIVÄKODIN INNOSTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT 

Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöja fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja digitaalisen oppimisympäristöjen näkökulmasta. Osallistujat prosessoivat  Pedagogy Design -palvelumuotoiluprosessin (oppimisympäristön kehittämisen menetelmä) avulla rohkean kriittisesti opetuksessa hyödynnettäviä oppimisympäristöjä päiväkodissa.

LUE LISÄÄ

Innovatiiviset ja luovat oppimisympäristöt

 

Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöja fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja digitaalisen oppimisympäristöjen näkökulmasta. Osallistujat prosessoivat  Pedagogy Design -palvelumuotoiluprosessin (oppimisympäristön kehittämisen menetelmä) avulla rohkean kriittisesti mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä varhaiskasvatuksessa.

Uudistettava fyysinen tila voi olla uusi varhaiskasvatuksen ympäristö tai vanha päiväkoti.

Osallistujien luovuus, rohkea ja avoin ideointi luo uutta työkulttuuria ja asennetta! Koulutuksen tuotteena osallistujat saavat yhdessä luomansa tuotoksen ja välineet muutoksen toteuttamiseksi päiväkodissa! Oppimisympäristöjen kehittäminen sisältää:

  • monimuotoista ja luovaa tilasuunnittelua
  • vuorovaikutuksen ja ihmisenä kasvamisen taitojen kehittämistä
  • positiivisen pedagogiikan menetelmiä
  • pelien ja leikkien erilaisia mahdollisuuksia oppimisessa
  • TVT-pedagogiikan ja mediakasvatuksen  systemaattista kehittämistä varhaiskasvatuksessa osana oppimisympäristöjä

Lapsilähtöinen pedagogiikka ja tutkiva oppiminen

Pedagogy design -palvelumuotoilulla luodaan laatua päiväkodin kokonaisvaltaiseen pedagogiseen kehittämiseen yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

  • Luova menetelmä koulutuksessa on ilmiöpolku, jossa osallistuja pääsee tutkimusretkelle hyödyntäen ongelmanlähtöisen ja tutkivan oppimisen menetelmiä.
  • Luovuus, innovatiivisuus ja kokeileva pedagogiikka on lähtökohta onnistuneelle oppimisprosessille
  • Tutkivassa oppimisessa mukana matkalla ovat lapset (kohderyhmä), päiväkodin henkilökunta, huoltajat ja mahdolliset yhteistyötahot aina suunnittelusta toteutukseen.
  • Tutkivan oppimisen tuotoksessa hyödynnämme digitaalisia oppimisympäristöjä ja välineitä yhdessä oppien.

MEDIAKASVATUS JA TVT-TAIDOT VARHAISKASVATUKSESSA

Osallistuja saa perusvalmiudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa päiväkodin arjessa. Koulutuksessa opetetaan, kuinka hyödynnetään valo- ja videokuvausta, tablettia ja kännykkää lapsen kokemusten ja elämysten jakamisessa sekä luonnon ja ympäristön tutkimisessa. Keskustelemme lisäksi mediakasvatuksen roolista ja sisällöistä varhaiskasvatuksessa. Työpajoissa pääset kokeilemaan mobiilisovelluksia ja saat konkreettisia malleja TVT-käytön hyödyntämiseksi. Parhaimmillaan tarkoituksenmukainen teknologian käyttö vahvistaa kodin ja päiväkodin välistä vuorovaikutusta.