Ajattelutapamme

FinnoschoolAjattelutapamme

KOULUTUKSISSAMME TOTEUTUVAT:

Vuorovaikutteisuus:  osallistujien ajatukset ja kokemukset ovat osa koulutuksen tiedonrakentamista ja yhteisöllistä kokemusta.

Konkreettisuus:  koulutukset tarjoavat käytännönläheisiä, helposti jokapäiväiseen työhön sovellettavia työkaluja ja malleja.

Ajankohtaisuus: koulutus antaa tietoa ja taitoja tämän päivän tekniikoista, tutkimuksista ja työvälineistä.

Peruspilarit

OPPIVA YHTEISÖ

Työyhteisö, jossa jaetaan samat arvot ja arvostetaan jokaista yksilöä, on sen jäsenelle merkittävä voimavara. Yhdessä oppiminen avoimessa ja innostavassa oppimiskulttuurissa luo kollektiivisen oppimisprosessin, joka on tehokas ja voimaannuttava. Hyvä henki ja asenne antavat energiaa raskaalle työlle.

FS_opettaja-ja-tyoyhteiso_uusi3_MV

MISTÄ HYVÄ OPETTAJUUS ON RAKENNETTU?

Pedagogi, joka arvostaa työtään, tietää vahvuutensa ja tiedostaa arvonsa ja asenteensa kykenee rakentamaan aidon kohtaamisen oppilaaseen.

FS_opettaja-ja-oppilas_uusi3_MV