Johtaminen

Symbolit_johtaminen

JOHTAMISKOULUTUKSET

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN JA KOULU AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

 • ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja strateginen kehittämissuunnitelma (OPS2014)/koulu- tai oppilaitoskohtainen
 • kehittämis- ja vahvuuskeskustelu pedagogisen johtaminen työkaluna (vuosikello)
 • luovuus ja innovaatiot työyhteisön toimintakulttuurin kehittämisessä
 • itsensä johtaminen esimiestyössä
 • avoin oppimisympäristö osana toimintakulttuuria (opettajayhteistyö, tiimityö, oppilaiden osallisuus jne.)

OPETUS-/SIVISTYSTOIMEN JOHDON VIESTINTÄ JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Kohderyhmä: toimialajohtajat, oppilaitosjohtajat, rehtorit, koulunjohtajat ym.

 • Johtamisen aakkoset kohti oppivaa organisaatiota
 • Oppilaitoksen tiimiorganisaation luominen ja johtaminen

SOSIAALINEN MEDIA ja TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA PEDAGOGISESSA JOHTAMISESSA

 • Skype, Facebook, Instagram, Twitter koulun tai oppilaitoksen viestinnässä
 • Digitaaliset oppimisympäristöt tiedon jakamisessa ja yhteissuunnittelualustana
 • –> Office 365, Google Suite for Education, Pedanet
 • interaktiiviset työkalut työyhteisöviestinnässä

DIGITAALISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN JA  TVT-PEDAGOGIIKKA

 • Nykyaikainen opetusteknologia ja sen pedagoginen hyödyntäminen koulussa ja oppilaitoksessa (esitystyökalut, mobiililaitteet ja robotiikka ym.)
 • TVT-välineistön käyttökoulutus ja pedagogiset oppimisalustat
 • TVT-pedagogisen koulutuspolun rakentaminen opettajalle ja oppilaitoksen johtohenkilölle

TURVALLISUUSJOHTAMINEN