Johtaminen

Symbolit_johtaminen

OPETUSTOIMI

Opetushallitus rahoittaa Finnoschoolin koulutuksia seuraavasti:

EDULEADERS (6 op)

Pedagoginen johtaminen on hyvää tiimityötä!

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan kouluarjen ammattilaisten, kollegoiden sekä vuorovaikutuksen ammattilaisten kanssa. Vahvista omaa pedagogista johtajuuttasi uuden opetussuunnitelman toteuttamiseksi.Koulutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilua, jossa yhdessä luomme kouluarkeen soveltuvia laadukkaita johtamisen työkaluja!

pe 7.9.2018 klo 8.30 – 15.00,TreeHouse hotel, Rovaniemi

PE 5.10.2018 klo 8.30-15.00, Hotelli Lasaretti, Oulu

MA 5.11.2018 klo 8.30-15.00, Luontokeskus Haltia, Espoo

PE 18.1.2019 klo 8.30-15.00, Tiedekeskus Heureka, Vantaa

Koulutukseen voi osallistua joko lähikoulutuksena tai webinaarina (lähetämme linkin koulutuspäivään ed.viikolla). Koulutus on Opetushallituksen rahoittama maksuton koulutus oppilaitosjohtajille, rehtoreille,apulaisrehtoreille, vararehtoreille tai rehtoriksi aikoville. Koulutus sisältää tiimissä oppimista (oppimispäiväkirjat) välitehtävien muodossa. Jokainen osallistuja halutessaan saa myös henkilökohtausta opastusta 5h/koulutusjakso etänäohjauksena. 

Lisätietoja: info@finnoschool.fi – 040-760 4218/ Pia Lumme

TUTUSTU LISÄÄ

pe 7.9.2018 klo 8.30 – 15.00,TreeHouse hotel, Rovaniemi

Miten opettajien vahvuudet ja osaaminen jaetaan työyhteisössä?

CASE-esimerkkejä vahvuuskeskeisestä johtamisesta.

Kehittämiskeskustelusta vahvuuskeskusteluun kohti ratkaisukeskeistä johtamista,

Kouluttaja, rehtori Juha-Pekka Husso, Helsingin Normaalilyseo. 

5.10.2018 klo 8.30-15.00, Hotelli Lasaretti, Oulu

Jaettu johtajuus ja toimiva tiimiopettajuus oppivassa organisaatiossa.

Pedagogisten rakenteiden luominen osana muutosjohtamista.

Perusopetuksen ja lukion rehtorit FM, Tuomas Heinonen (Oulaisten yläkoulu) ja Mikko Lumme (Hirsikampus, Pudasjärvi)

5.11.2018 klo 8.30-15.00, Luontokeskus Haltia, Espoo

Vuorovaikutus työyhteisössä ja haastavien tilanteiden kohtaaminen

Vuorovaikutuskouluttaja, oppilaitosjohdon valmentaja PsM, Makke Leppänen

ja Mindset Coach (BA), Niko Leppänen

18.1.2019 klo 8.30-15.00, Tiedekeskus Heureka, Vantaa

Työpaja 1. ”Choice of power” – pedagogical change management and digitalization, Michelle Thomas, Grazebrook Primary school, London 

Työpaja 2. Digitalisaation johtaminen koulussa. Digipolun toteuttamisesta perusopetuksessa ja lukiossa.

TVT-asiantuntija, opettaja Marko Rantavuonti, Tornio

– digikouluttaja Pia Lumme, Finnoschool oy

 

Koulutukseen voi osallistua joko lähikoulutuksena tai webinaarina (lähetämme linkin koulutuspäivään ed.viikolla). Koulutus on Opetushallituksen rahoittama maksuton koulutus oppilaitosjohtajille, rehtoreille,apulaisrehtoreille, vararehtoreille tai rehtoriksi aikoville. Koulutus sisältää tiimissä oppimista (oppimispäiväkirjat) välitehtävien muodossa. Jokainen osallistuja halutessaan saa myös henkilökohtausta opastusta 5h/koulutusjakso etänäohjauksena. 

Lisätietoja: info@finnoschool.fi – 040-760 4218/ Pia Lumme

Symbolit_johtaminen

MUUT JOHTAMISKOULUTUKSET

 

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN JA KOULU AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

 • ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja strateginen kehittämissuunnitelma (OPS2014)/koulu- tai oppilaitoskohtainen
 • kehittämis- ja vahvuuskeskustelu pedagogisen johtaminen työkaluna (vuosikello)
 • luovuus ja innovaatiot työyhteisön toimintakulttuurin kehittämisessä
 • itsensä johtaminen esimiestyössä
 • avoin oppimisympäristö osana toimintakulttuuria (opettajayhteistyö, tiimityö, oppilaiden osallisuus jne.)

OPETUS-/SIVISTYSTOIMEN JOHDON VIESTINTÄ JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Kohderyhmä: toimialajohtajat, oppilaitosjohtajat, rehtorit, koulunjohtajat ym.

 • Johtamisen aakkoset kohti oppivaa organisaatiota
 • Oppilaitoksen tiimiorganisaation luominen ja johtaminen

SOSIAALINEN MEDIA ja TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA PEDAGOGISESSA JOHTAMISESSA

 • Skype, Facebook, Instagram, Twitter koulun tai oppilaitoksen viestinnässä
 • Digitaaliset oppimisympäristöt tiedon jakamisessa ja yhteissuunnittelualustana
 • –> Office 365, Google Suite for Education, Pedanet
 • interaktiiviset työkalut työyhteisöviestinnässä

DIGITAALISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN JA  TVT-PEDAGOGIIKKA

 • Nykyaikainen opetusteknologia ja sen pedagoginen hyödyntäminen koulussa ja oppilaitoksessa (esitystyökalut, mobiililaitteet ja robotiikka ym.)
 • TVT-välineistön käyttökoulutus ja pedagogiset oppimisalustat
 • TVT-pedagogisen koulutuspolun rakentaminen opettajalle ja oppilaitoksen johtohenkilölle

TURVALLISUUSJOHTAMINEN