Johtaminen

Symbolit_johtaminen

JOHTAMISKOULUTUKSET

OPETUS-/SIVISTYSTOIMEN JOHDON (toimialajohtajat, oppilaitosjohtajat, rehtorit, koulunjohtajat ym.) VIESTINTÄ JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

DIGITAALISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN JA  TVT-PEDAGOGIIKKA

SOME ja TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA JOHTAMISEN APUVÄLINEENÄ (SKYPE,FACEBOOK,TWITTER,OFFICE365 FOR BUSINESS, GAPPS)

TOIMIVA TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITELMA OPETTAJAN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA (kunta-/alue-/ koulukohtainen)  johtamisen työvälineenä 

TURVALLISUUSJOHTAMINEN