OPETVT II

FinnoschoolOPETVT II

Project details

Osallistuja saa laajemmat valmiudet soveltaa TVT:n käyttöä tiedonhankinnan, kriittisen tarkastelun ja eri mediatekstien tuottamisen näkökulmasta.

Tavoite

Osallistuja saa laajemmat valmiudet soveltaa TVT:n käyttöä tiedonhankinnan, kriittisen tarkastelun ja eri mediatekstien tuottamisen näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilua oppimistapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pedagogiikka

Mediakasvatuksen teoreettinen perusta ja mediakasvatuksen käsitteet tutuiksi. Tutustuminen tutkivaan ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Osallistujan TVT-pedagogiikan vahvistaminen. Oppijan oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen.

TVT- tekniset taidot

  • Mobiililaitteiden ja sovellusten ketterä käyttö osana oppimisprosessia
  • Nettikyselyn laatiminen
  • Pilvipalvelut ja yhteisöjakopalveluiden laajempi käyttö
  • Kuvien, videoiden sekä esitysgrafiikkaohjelman hyödyntäminen opetuksessa

Kriittiset mediataidot

  • Tiedonhakutaidot, informaatiolukutaito ja kootut kuratoidut tietolähteet ja mobiilisovellukset eri oppiaineissa
  • Tiedonhakusivustot ja tekijänoikeudet(CC-materiaalit)
  • E-oppimateriaalin käyttö opetuksessa

Sosiaaliset mediataidot

  • Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen verkossa(kansalaistaidot)
  • Osallistujaryhmän verkostoituminen ja tiedonjako/linkkaus toimintakulttuurin kehittämisen osana

Tuotokset ja jakaminen

Web 2.0 alustalla oman digitarinan jakaminen/taltioidun oppimistuokion esittäminen ja reflektointi.

Arviointi

Kouluttajan ja koulutusprosessin arviointi. Osallistujan itsearviointi.. GoogleDrive/ OneDrive -kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut.