OPETVT III

FinnoschoolOPETVT III

Project details

Koulutus antaa valmiuksia koulun tai kunnan TVT-suunnitelman kehittämiseen kuntatason yhteistyönä. Osallistuja saa kuntien ja koulujen TVT-vastaavan työssä tarvittavaa kouluttajakoulutusta.

Päätavoite

Koulutus antaa valmiuksia koulun tai kunnan TVT-suunnitelman kehittämiseen kuntatason yhteistyönä. Osallistuja saa kuntien ja koulujen TVT-vastaavan työssä tarvittavaa kouluttajakoulutusta.  Koulutuksessa rakennetaan yhtenäinen Mediapolku palvelumuotoilun keinoin yhdessä osallistujien kanssa!

Pedagogiikka

 • Kouluttajakoulutus
 • Mediakasvatuksen ajankohtainen tutkimustieto
 • Osallistaminen ja voimaantuminen (empowerment) ja TVT:n hyödyntäminen oppimisen ja opetustyön motivaattorina

Tekniset taidot

 • Mobiililaitteiden ja sovellusten käyttö sujuvasti osana oppimisprosessia (mm.paikkatieto/GPS-teknologia)
 • Pilvipalveluiden ja yhteisöjakopalveluiden laajempi käyttö tiedon tallentamisessa, tiedonjakamisessa ja -prosessoinnissa
 • Koulujen/oppilaitosten TVT-infra ja se hyödyntäminen

Kriittiset mediataidot

 • Opettajan tietoturvataidot 2010-luvulla.
 • Digitaalisten tietojen käyttö ja rajoitukset.
 • Opettajan tekijänoikeudet.

Sosiaaliset mediataidot

 • Kulttuurinen oppiminen ja asiantuntijoiden verkostoituminen ja osaamisen jakaminen
 • Sosiaalinen intranetin luominen ja hyödyntäminen
 • Etä/monimuoto-opetuksen mahdollisuudet

Tuotokset ja jakaminen

 • MEDIAKOULU.COM- sivustolla kuntien yhteisen Mediapolku 2020 julkistaminen
 • Pohtiva tuotos (kirjallinen/kuvallinen) Kunnan/koulun TVT-suunnitelman kehittämisen paikoista
 • Yhteisen, onnistuneen tuotoksen jako verkossa (Mediakoulu.com)  ja valtakunnallisesti (OPH/)

Arviointi

 • Palautekysely koulutuksen onnistumisesta
 • Osallistujien itsearviointi, oppilaiden itsearviointi
 • GoogleDrive/ OneDrive-kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut