OPETVT-pedagoginen koulutus

FinnoschoolOPETVT-pedagoginen koulutus

Project details

OPETVT I: Osallistuja saa perusvalmiudet käyttää opetuksessaan tieto- ja viestin- täteknologiaa olemassa olevilla laitteilla. Koulutuksessa käydään läpi sähköisen oppimisympäristön ja pilvipalvelutilan hyödyntämistä materiaalin jakamisessa ja tallentamisessa. Lisäksi koulutuksessa annetaan konkreettinen malli TVT-käytön hyödyntämiseen oppimateriaalitarjonnan monipuolistamiseksi (e-oppimateriaalit, oppilaiden omat e-portfoliot, kuva- ja videomateriaalin käyttö). Pelko pois ja päivittämään TVT-taitoja!

Opettaja perehtyy mediakasvatuksen pedagogiikkaan ja peruskäsitteistöön sekä oppii riittävät opetustilanteessa tarvittavat tietotekniset perustaidot.

Tavoite

Opettaja perehtyy mediakasvatuksen pedagogiikkaan ja peruskäsitteistöön sekä oppii riittävät opetustilanteessa tarvittavat tietotekniset perustaidot. Koulutuksessa mallinnetaan TVT –opetustilanteita palvelumuotoilun keinoin asiantuntijan ohjauksessa.

Pedagogiikka

 • Tutustuminen digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuuksiin 2010-luvulla
 • Perehtyminen mediakasvatuksen peruskäsitteistöön ja teoriaan
 • Kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen soveltaminen osaksi TVT-pedagogiikkaa

TVT – tekniset taidot

 • Perusohjelmat (tekstin-, kuvankäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmat)
 • TVT-laitteiston sujuva käyttö (Dataprojektori, tietokone, tablettitietokone, älykännykkä – yhteiskäyttö)
 • Pilvipalvelun-käyttö tiedon tallentamiseen, jakamiseen, tuottamiseen
 • Tutustuminen mobiililaitteiden käyttöön ja sovelluksiin oppimistapahtuman suunnittelussa ja ideoinnissa (käsitekartat ja valkotaulut)

Kriittiset mediataidot

 • Medialukutaidon alkeet
 • Tietoa median taustoista ja toiminnasta
 • Vaikutus käyttäjän toimintaan ja vastuullinen netinkäyttö (Netiketti, someketti)
 • Tiedonhaun perusteet ja opettajan tekijänoikeudet (CC-materiaalit)

Sosiaaliset mediataidot

Koulutuksen työtapana on yhteisöllinen työskentely, tiedon rakentaminen ja tiedon jakaminen  ja prosessointi. Tutustumme sosiaalisen median eri yhteisöpalveluihin osana oppimisprosessia.

Arviointi

 • Osallistujan itsearviointia koulutuksen kuluessa
 • Oppilaiden tekemä arvio opettajan toteuttamasta mediajaksosta
 • GoogleDrive/ OneDrive kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut