Tarinamme

FinnoschoolTarinamme

                                          TARINAMME.

Sytyke koulun ja oppimisen kehittämiseen saatiin jo koulupolun alussa, 1980-luvulla, jolloin koulun aloittajan oppimisympäristöä leimasivat suorat pulpettirivistöt, lukemattomat kovapäiselle pojalle annetut jälki-istunnot ja mahdottomuus oppia virkkaamaan hiirenhäntää pidemmälle. Koulutie kuljetti ja innostava oppiminen löytyi yläasteella persoonallisten opettajien ja rehtorin kannustavalla ja motivoivalla tuella. Tunnolliselle ja hyvämuistiselle tytölle sen sijaan koulutyö oli helppoa ja mukavaa, joskin ajoittain pitkäveteistä. Lisätekemistä haettiin mm. oppimateriaalivaraston siivouksesta tai lisätehtäväkirjoista. Lukiossa alettiin enemmän haastaa argumentointiin ja omien opiskelu- ja ajattelutaitojen kehittämiseen.

Pohjalaistyttö Pia ja Karjalasta kotoisin oleva Mikko tapasivat toisensa ensimmäisiä kertoja sijaisopettajina ala-asteella Espoossa 1990-luvulla. Myöhemmin, opiskeltuaan Helsingin ja Uppsalan yliopistossa, he perustivat perheen, joka jakoi paitsi opettaja-ammatin, myös innostuksen kehittää oppimista ja opiskeluympäristöä. He saivat kokemusta opettamisesta monella paikkakunnalla ja erilaisissa kouluissa, muun muassa Helsingissä, Nummi-Pusulassa, Nurmijärvellä, Rovaniemellä ja Ivalossa. Pia toimi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina, Suomi2-opettajana, opetussuunnitelmakoordinaattorina sekä myöhemmin jatkotutkijana mediataito-hankkeessa Lapin yliopistossa. Mikko toimi aluksi yhteiskunnallisessa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden pienryhmän opettajana,  historian ja yhteiskuntaopin lehtorina ja myöhemmin perusopetuksen ja lukion rehtorina.

Yhteinen oivallus siitä, että opettaminen ja opettajuuden kehittäminen on antoisa ja kiinnostava prosessi, kypsytti ajatusta yrityksen perustamisesta. Näin syntyi Finnoschool vuonna 2010. Yrityksen keskeinen missio alusta lähtien on ollut suomalaisen koulutuksen laadun parantaminen ja innostavampien oppimisympäristöjen hyödyntäminen monipuolisesti. Finnoschool haluaa auttaa opettajia kehittymään työssään, jakamaan osaamistaan ja sitä kautta tukemaan lapsia ja nuoria heidän kasvu- ja oppimisprosessissaan.

Tänään Finnoschool työllistää 3-5 henkilöä ja useita yhteistyökumppaneita. Yrityksen asiakkaita ovat Suomen kunnat, Opetushallitus, opetustoimen henkilöstö, varhaiskasvatushenkilöstö sekä muut koulutusyritykset. Finnoschoolin toimipaikka on Rovaniemellä.